magazinimit

Magazinimi

Duhet të ndiqen rregullat e kërkuara të ruajtjes për të siguruar që materialet janë në gjendje të mirë.

Duhet të ndiqen rregullat e kërkuara të ruajtjes për të siguruar që materialet janë në gjendje të mirë.Ne kemi një sistem kontrolli të temperaturës konstante të ajrit të kondicionuar për të kontrolluar temperaturën, lagështinë, shpejtësinë e furnizimit me ajër etj. në punishte.

magazinimit
magazinimit

Inspektimi

Produktet do të inspektohen me kujdes përpara se të lëshohen.

magazinimit
magazinimit
magazinimit
magazinimit
magazinimit

Paketimi

Paketimi standard i eksportit siguron sigurinë e mallrave gjatë transportit.

magazinimit
magazinimit
magazinimit
magazinimit

Lini Mesazhin Tuaj